Samarbete med EU på missioner i hela världen

Bakgrunden till projektet är att det 2018 tecknades ett avtal mellan EU och MSB gällande en lagerlösning och tillhörande ERP-system. Det var startskottet för ett viktigt samarbete. Askk har under många år utfört tjänster åt MSB kopplat till Unit4 ERP och genom detta så fick Askk även förtroendet att vara leverantör för detta EU Warehouse projekt.

I augusti 2018 påbörjades arbetet med att kartlägga behoven och arbeta upp en ERP-lösning. Askks ansvarade för att implementera, uppgradera, utveckla, utbilda och supportera i de olika modulerna. I fas 1 (version 1) inkluderades Finance och Inventory Management.

Under denna fas rullades sex missioner ut (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUAM Irak, EUAM Centralafrikanska republiken, EUBAM Libyen, EUCAP Somalia)

I fas 2 (version 2) inkluderades även Procurementmodulen som knyter ihop hela lösningen. Första ”go-live mission” i fas 2 var EULEX Kosovo och detta beräknas ske under juni 2022. I framtiden förväntas även missioner i Georgien, Ukraina och Jordanien att implementera den nya versionen. De missionerna som rullades ut under fas 1 kommer uppgraderas till den senaste versionen av ERP-lösningen.

För att leverera med hög kvalitet har Askk i det här projektet valt att jobba med rutinerade underkonsulter som har lång erfarenhet av Unit4 ERP.

Simon Fryk

ERP-konsult