Varför ska jag läsa detta?
Denna information förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din information.

Vilken slags information samlar ni in om mig?

Vi samlar in uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder, detta inkluderar:

email

namn

kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?

För nykundsbearbetning:

Vi använder dina kontaktuppgifter som vi hittar hos publika källor såsom din webbplats och sparar dem I våra system så att vi kan kontakta dig med relevant information om våra tjänster. Du kan enkelt avregistrera dig från detta när vi skickar dig information genom att klicka på en avregistrera-länk.

För befintliga kunder:
Vi behöver veta dina personliga uppgifter för att kunna tillhandahålla organisatoriska förändringar och uppdateringar samt betalningsinformation och analystjänster i enlighet med våra avtal. Vi kommer inte samla in personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla och se över våra tjänster till dig.

Hur länge behåller ni min information?

Enligt skattelagen är vi skyldiga att behålla din kontaktdata (namn, adress och kontaktuppgifter) i minst 2 år innan det tas bort.

Information vi använder för marknadsföring och nyhetsbrev behåller vi tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot denna information.

Med vem/vilka delar ni min information?

All personlig data som hanteras av oss hanteras endast av våra medarbetare och ingen tredjepart har tillgång till din data om inte lagen säger så.

Vart lagrar ni min information?

Vi behåller din information på datacenter inom EU. Av tekniska skäl kan våra tjänsteleverantörer flytta din data till länder utanför EU. Om så är fallet, använder vi tillämpliga säkerhetsåtgärder som Europeiska Kommissionens standardklausuler och Privacy Shield.

Vilka rättigheter har jag?

Tillgång: Du kan begära ut en kopia av informationen vi sparar om dig.

Rättningar: Vi vill vara säkra på att din personliga data är korrekt och uppdaterad. Du kan be oss rätta eller ta bort information du anser felaktig.

Borttagande: Du kan kräva att vi tar bort din information. Vi får inte ta bort information om dig som lagen kräver vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss flytta din information från våra IT-miljöer till andra, antingen till ett annat företags eller din egen. Detta gäller inte data som lagen kräver vi behåller.

Återkalla medgivande: Du kan återkalla ditt medgivande till att vi behandlar din data eller att ta emot marknadsföringsinformation när som helst. Detta gör du genom att skicka ett e-mail till oss.

Klagomål: Du kan registrera ett klagomål hos oss eller hos din lokala dataskyddsmyndighet närsomhelst.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen maila eller skriv till oss på adressen längst ned på sidan. Om du vill anmäla något till dataskyddsmyndigheter, ta kontakt med myndigheten direkt.

Ändringar av denna policy

Vi ser över vår integritetspolicy kontinuerligt och denna sida kommer hållas uppdaterad. Denna integritetspolicy uppdaterades senast Dag Månad År.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor kring denna policy, hur vi använder din information, eller dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta oss. Du når oss på följande addresser:

Data Protection
Företag
Gatuadress

Postnummer & Stad

E-mail