Samarbeten som skapat långsiktiga resultat

Vi är stolta över att kunna presentera några av våra samarbeten. Kanske kan några av våra 
gemensamma insikter hjälpa dig framåt när du vill effektivisera och få ut mer av ditt ERP-system?

Digitalisering med hjälp av formulär och arbetsflöden

Genom att hitta övergångar från manuella rutiner till automatiserade flöden skapas en effektivare verksamhet. Från blanketter på papper till digitala lösningar. Ett sådan jobb har vi genomfört för en myndighet i Karlstad med Unit4 som plattform.

Mer om digitalisering

Samarbete med EU på missioner i hela världen

Askk har en viktig roll genom att stötta och ansvara för Unit4 ERP-leveransen till missioner runt om i världen. Tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har vi tagit fram en Unit4 ERP-lösning som passar verksamheterna på plats.

Se referens

Användarvänligt plugin för dokumentexport kopplade till verifikationer

Inom offentlig verksamhet är det vanligt med förfrågningar kopplat till att begära ut offentliga dokument. Exempelvis från journalister och leverantörer. Askk har utvecklat en smart och lättanvänd produkt som ett plugin i Unit4.

Se referens

Stöd i registerunderhåll

För kunder som haft sin Unit4 ERP-installation under lång tid så brukar kundregister och leverantörsregister behöva en översyn. Det kan bland annat handla om att ”stänga” kunder och leverantörer som inte varit aktiva under en längre period. Den här typen av projekt har Askk genomför framgångsrikt för en lång rad kommun- och myndighetskunder.