Pressmeddelande: Niger igång med ERP-lösning

Kort efter att Askk driftsatt en ERP-lösning i afrikanska Mali, blev det snart dags att ta sig an nästa utmaning – nämligen att lyckas med samma integration i grannlandet Niger.

Det var under hösten 2019 som de verkliga förberedelserna gjordes för att kunna erbjuda samma lösning i Niger som idag finns på plats Mali. Från Askks sida utsågs Tomas Hägg från P2P Consuting att åka ner för att utföra arbetet på plats. Det är en sak att förbereda sig på hemmaplan, med tryggheten i att veta att infrastrukturen fungerar. Det är en helt annan sak att veta hur förutsättningarna faktiskt kommer att se ut i verkligheten när man väl är på plats.

– Vi försökte göra så mycket vi kunde innan, men det är alltid svårt att veta hur det ska bli i praktiken, säger Tomas Hägg.

Från Sverige var man tre stycken som åkte – Tomas Hägg och två personer från MSB, samt tre personer från Bryssel. I november 2019 skedde så resan till Niger, för att driftsätta lösningen.

– Första dagen i Niger gick mest åt att göra en säkerhetsgenomgång och kvittera ut utrustning. Jag hade förstått att Niger var ett fattigt land och det fick jag bekräftat. Bara på den lilla bit vi åkte från hotellet till dit vi skulle vara, kunde man se fattigdomen, säger Tomas Hägg om resan.

Dessvärre var inte allt helt förberett, vilket gjorde att mycket tid gick åt för att göra saker som kunde ha gjorts tidigare. Bland annat att föra in all data om de anställda från HR-systemet. För Tomas Häggs del prövades tålamodet, då han fick vänta på att få börja sitt arbete. Men snart kunde han börja jobba också.

– Rent konkret fanns en massa saker som skulle in i vårt system, och det jobbet tog tid att göra. Tanken var att vi skulle fungera som ett stöd vid första transaktionen, och alltså inte att utbilda på plats. Men det fick bli mycket utbildning och vissa lärde sig snabbt, andra tog det längre tid för. Så kan det vara.

Dagarna i Niger var mycket lärorika på många sätt, eftersom det alltid sker oförutsedda saker. Under två dagar låg exempelvis internet nere, vilket gjorde att saker tog längre tid än vad de skulle och som innebar en utmaning för teamet.

–  Vi fick ladda upp och få in data, jobba i testmiljöer och repetera. De som jobbar i Niger hade inte varit med och designat utan det hade vi och EU gjort, säger Tomas Hägg och menar att det var nyttigt att få återkoppling från de personer som kommer arbeta med systemet dagligdags.

Efter gediget arbete i en veckas tid flög Askks representant Tomas Hägg från Askk hem till Sverige, då hans arbete var klart för stunden.

– Att komma iväg till en sådan här mission gör att man lär sig att inte klaga så mycket på hur man själv har det. Man lär sig att vara ödmjuk.

För Tomas Häggs del gäller det att finnas behjälplig på telefon och via mail, för att stödja arbetet i Niger.

– På pappret har vi lyckats bra, men kunskapsöverföringen är inte hemma än. Vi får ta lite i taget, avslutar Tomas Hägg.

Har du frågor? Kontakta gärna Anders Andersson, 070-9104089

Translate »