Pressmeddelande: Lyckad driftsättning av Unit4 Business World i Mali

Efter knappa årets arbete med förberedelser och framtagandet av lösning kan vi på Askk nu stolt berätta att vi tillsammans med MSB driftsatt en UBW-lösning för missionen EUCAP i afrikanska Mali.

EU-missionen EUCAP Mali arbetar för att hjälpa till med att bygga upp och stärka både rätts- och polisväsendet i Mali. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska stötta missionen med snabb och kontinuerlig tillgång till utrustning och även erbjuda en robust ERP-lösning. MSB stöttar missionen genom att tillhandahålla ett centrallager med allt från fordon till it-utrustning och medicinska förnödenheter. Materialet levereras från ett lager i Kristinehamn.

I maj 2018 tecknades avtal mellan EU och MSB och starten för samarbetet mellan parterna kunde inledas. MSB lät sedan Askk ansvara för att lösa ERP-stöttningen för EUCAP Mali och liknande missioner inom EU. För att klara leveransen har Askk valt att jobba med erfarna UBW-partners.

I augusti 2018 påbörjades arbetet med att kartlägga behoven och arbeta upp ERP lösningen. Projektet utförs i flera faser. I fas 1 ingår arbetet med att ta fram en lösning för redovisning och logistik och sedermera driftsättning av ERP-piloten. Fas 2 kommer bestå av att UBW rullas ut på ytterligare missioner samt implementation av inköpsstöd.

I maj 2019 var det dags att driftsätta piloten på plats i Mali.

 – En stor utmaning var att hitta samarbetsformer under den korta implementationstiden på missionen. Infrastrukturen i Afrika varierar från dag till dag vilket innebär utmaningar i leveransen. Det är inte varje dag man får chansen att implementera ett affärssystem i den här delen av världen, säger Anders Andersson, VD på Askk.

Trots utmaningar var både redovisning och logistik i drift efter en dryg veckas arbete. Förutom att fortsätta utrullningen senare i höst förbereder Askk tillsammans med MSB för en likadan uppsättning i grannlandet Niger.

– Vi är glada och stolta över att få vara en del i MSBs stöttning till EU missionerna. Bra samarbete med P2P Hägg Consulting AB, Kvadrat i Stockholm AB samt Tellit Consulting AS har gjort leveransen möjlig. Askk ser fram emot det fördjupade samarbetet med MSB och EU, säger Anders Andersson.

Har du frågor? Kontakta gärna Anders Andersson, 070-910 40 89