HALO – PWC

ASKK AB har skapat en rutin för att ta fram revisionsfiler i PWCs HALO-format. Filerna exporteras från Unit4 Business World via standardiserade rapportuttag. HALO-formaten är framtagna för att analysera och underlätta revision av bokslut.

Exportfunktionerna i Unit4 Business World installeras på någon timme sedan kan kunden generera HALO-filer via standardiserade rapportbeställningar.

Har ni funderar kring HALO-exporten eller önskar kundreferens, kontakta oss på info@askk.se

Här kan du läsa mer om HALO