Bemyndiganden

Myndigheterna har krav att redovisa utestående bemyndiganden i sin årsredovisning. För att kunna redovisa bemyndiganden för kommande år, på tagna och kommande beslut, har vi skapat en bemyndigandeuppföljning i Unit4 Business World (UBW). Uppföljningen är baserad på de krav som finns utifrån Årsredovisning för myndigheter.

Lösningen bygger på följande delar:
– Begreppet bemyndigande används i dim3 för att hålla ihop status och utfall i enskilda projekt/bemyndiganden.
– Kommande utbetalningar och tagna beslut som inte har fått utfall i huvudboken (HB) registreras i UBW Planner.
– Utfall på utbetalda bemyndiganden konteras i HB.
– Utfallsrapporter som sammanställer Plannertransaktioner och HB har skapats i UBW Browser mot saldotabell. Rapporterna publiceras sedan UBW Web.