Pressmeddelande: Lyckad driftsättning av Unit4 Business World i Mali

Efter knappa årets arbete med förberedelser och framtagandet av lösning kan vi på Askk nu stolt berätta att vi tillsammans med MSB driftsatt en UBW-lösning för missionen EUCAP i afrikanska Mali. EU-missionen EUCAP Mali arbetar för att hjälpa till med att bygga upp och stärka både rätts- och polisväsendet i Mali. Myndigheten för samhällsskydd och Läs mer om Pressmeddelande: Lyckad driftsättning av Unit4 Business World i Mali[…]

Bemyndiganden

Myndigheterna har krav att redovisa utestående bemyndiganden i sin årsredovisning. För att kunna redovisa bemyndiganden för kommande år, på tagna och kommande beslut, har vi skapat en bemyndigandeuppföljning i Unit4 Business World (UBW). Uppföljningen är baserad på de krav som finns utifrån Årsredovisning för myndigheter. Lösningen bygger på följande delar: – Begreppet bemyndigande används i Läs mer om Bemyndiganden[…]

HALO – PWC

ASKK AB har skapat en rutin för att ta fram revisionsfiler i PWCs HALO-format. Filerna exporteras från Unit4 Business World via standardiserade rapportuttag. HALO-formaten är framtagna för att analysera och underlätta revision av bokslut. Exportfunktionerna i Unit4 Business World installeras på någon timme sedan kan kunden generera HALO-filer via standardiserade rapportbeställningar. Har ni funderar kring Läs mer om HALO – PWC[…]